පොල් ලෙලි ගැසීමේ යන්ත්‍රය

Description

පොල් ලෙලි ගැසීමේ යන්ත්‍රය 

 

* ඉතාමත්..

Producer/ Supplier Madushanka
City Galle
Country Sri Lanka
Website
Tel No. 0710430032    
SKU UDC945
Views 1699
Price Starting From LKR 4,450
0710430032
Description

පොල් ලෙලි ගැසීමේ යන්ත්‍රය 

 

* ඉතාමත් පහසුවෙන් පොල් ලෙලි ගැසීමේ හැකියාව.

 

තත්පර 40 ක් වැනි ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් පොල් ගෙඩියක් ලෙලි ගැසිමට හැකි ලංකාවෙ නිශ්පාදිත අපේම යන්ත්‍රයක් ඔබගෙ නිවසටම ගෙනාව ගැනීමට අමතන්න.

 

071 0430032 

 

 

* 100% ආරක්ෂාකාරී බව.

* පොල් ලෙලි ගැසීමේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයෙන් බැහැර වීම නිසා ඉතාමත් ඉක්මනින් ඕනෑම ආකාරයක ( වේලුන පොල් / මයිටාවන් ගසන ලද පොල් / කුඩා හා විශාල ප්‍රමාණයේ පොල් ) ලෙලි ගැසීමට ඇති හැකියාව.

* අත් හැඩලයෙන් ක්‍රියාකරවීන නිසා දෑත් වලට කිසිදු හානියක් සිදු නොවීම.

 

* පොල් උල් ආශ්‍රත අනතුරු කිසිවක් නොමැතිව ඕනෑම අයෙකුට ක්‍රියාකාරවීමේ පහසුව.

 

* * දිවයිනේ ඕනෑම තැනකට delivery කිරීමට හැක.

 

අමතන්න. 071 0430032

coconut dehusking machine, easy to remove coconut husk without electricity and much effort

Tags / Keywords

Coconut machine (Coconut Husking Tool )., පොල් ලෙලි ගැසීමේ යන්ත්‍රය

Contact Seller

භාණ්ඩ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විකුණුම්කරු හා ඍජුව සම්බන්ධවීමට මෙය භාවිතා කරන්න.

Inquries Via Inbox
Assath Moula

I need one of this tool (coconut dehusking tool) My address..

 0760XXXXXX

Requested 2022-12-06
Rose Bright

How much is this in American currency/$ and to ship..

 9419XXXXXX

Requested 2022-11-09
Jobin

How many rupees..

 9043XXXXXX

Requested 2022-08-08
Judy

I am looking for a coconut dehusker as I saw in a YouTube video and linked to this website. The..

 3475XXXXXX

Requested 2022-07-14
JUDY DELEON

I AM FROM TRINIDAD AND TOBAGO HOW CAN I PURCHASE ONE OF THESE COCONUT HUSKING TOOL? AND WHAT..

 7638XXXXXX

Requested 2022-01-22
ඔබ සොයන භාණ්ඩ හෝ යන්ත්‍රසුත්‍ර මෙම පුවරුවෙහි සටහන් කර එම භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් විස්තර ලබගත හැක

Go to Demand Wall
Madushanka Popular Products
Related Products